Ida Reimer Psykoterapi

Tid för samtal om vem man är, har varit eller vill vara.

 

Begrunda vad man varit med om och hur man kan gå vidare.

TERAPI

 

Terapi kan vara aktuellt av många olika anledningar. Ofta är det mönster i ens liv eller relation som man önskar förändra, eller förstå orsaken till de på ett djupar plan. Exempel på sådana mönster kan vara svårigheter i relationer, en känlsa av att att inte komma vidare, eller någon form av missbruk.

Det kan även vara plötsligt uppkomna händelser, kristillstånd eller symtom som ångest och depression som är anledningen till att inleda en terapi.

 

Det psykoterapeutiska arbetet innebär att tillsammans undersöka dina/era känslor, tankar, relationer och livsmönster för att med en ökad förståelse och insikt möjliggöra förändring.

 

Individualterapi innebär enskilda samtal under 45 minuter. Det är upp till oss tillsammans att bestämma vilka områden vi ska fokusera på utifrån dina önskningar. Kontakten kan sträcka sig över några få tillfällen till en längre kontakt. Vi inleder med omkring tre orienterande samtal där vi tillsammans fastställer ramarna för terapin samt undersöker dina behov och önskemål.

 

Parterapi innebär att med hjälp av nya ögon se på relationens alla beståndsdelar. Både starka sidor att bygga vidare kring och återkommande eller nya områden som hindrar samspelet, intimiteten och kommunikationen. Vi inleder med ett par tre orienterande samtal där vi tillsammans utforskar behovet av och förutsättningarna för terapi. Vi träffas under 90 minuter varje eller varannan vecka.

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved